Choď na obsah Choď na menu
 


Prešov, dekanát Prešov - Mesto

25. 9. 2009

PREŠOV, dekanát Prešov - Mesto, Košická arcidiecéza, pútnické miesto, http://www.bucsujaras.hu/eperjes/index.html (maď.), INÉ NÁZVY FARNOSTI: Farnosť sv. Mikuláša Prešov, Prešov - mesto (oba na oficiálnej stránke web stránke), Prešov (v schematizme arcidiecézy), INÉ NÁZVY MESTA: maď.: Eperjes, rusínsky: Prjašiv, nem.: Preschau, ADRESA: RKFÚ Prešov – Mesto, Hlavná 81, 080 01 Prešov, tel.: 051/ 773 35 00, fax: 051 7725278, presov@rimkat.sk, www.presov.rimkat.sk, http://www.rimkat.sk/schem2/farnost-49-sk, http://www.bucsujaras.hu/eperjes/1.jpg (maď.), KŇAZI: dekan - farár Dronzek Jozef - (2004) – aj k r. 2009, 1964@azet.sk, kaplán Heske Jozef, heske@rimkat.sk, heske@orangemail.sk - (2006) – aj k r. 2009, kaplán Kaňuk Štefan (2006) – aj k r. 2009, kaplán Krenický Radoslav, kreno@posty.sk (2008) – aj k r. 2009, kaplán Lazor Peter (9. 7. 2006) – aj k r. 2009, kaplán Majerník Peter, majernik.peter@rimkat.sk (2004) – aj k r. 2009, kaplán Mižák Kamil (2004) – aj k r. 2009, výpomoc Turčík Miroslav (od r. 2009), výpomoc Mašľár František, maslar@szm.sk (25. 11. 2008) – aj k r. 2009, výpomoc Rendeš Juraj, rendesj@gmail.com (6. 2. 2005) – aj k r. 2009, výpomoc Vaško Michal (k 1. 11. 1996 – aj k r. 2009), PREDCHODCOVIA – farári a administrátori: 1351 - 1379 - Ladislav, 1739 - 1400 - Škr (Stír) Mikuláš, 1400 - Henrik, 1400 - 1433 Peter De Septemtiliis, 1433 - 1456 - neznámy kňaz, 1456 - 1471 - Andrej, 1471 - 1490 - Štefan, 1490 - 1494 - Egonis Martin, 1494 - 1525 - Zewch - Zöch Matej, 1525-1531 - Michal, 1531 Transylvanus Anton, v r. 1531 prešiel k protestantskej cirkvi, 1531 - Bartolomeus, v r. 1531 prešiel k protestantskej cirkvi, 1671 - Baggony L., jágerský kanonik,, 1683 - ? Horvat Juraj, jágerský kanonik, 1717 - 1719, 1728 - 1729, 1739 - 1742 - Paludal Ján, superior SJ, 1725 - 1726 - Rast Štefan, superior SJ, 1727 - Bednari Michal, superior SJ, 1730 - 1732 - Wilhelm František, superior SJ, 1733 - 1735 Mayerl Benedikt, superior SJ, 1736, 1743 - 1744 Meltzl Žigmund, superior SJ, 1737 - 1738 - Zarubal Bartolomej, superior SJ, 1745 - 1747 - Rost Tomáš, superior SJ, 1748 - 1751 - Hrueber Jozef, superior SJ, 1752 - 1754 - Saly Štefan, superior SJ, 1755 - 1758 - Vahl František Xavér, superior SJ, 1759 - 1761 - Poštek Juraj, superior SJ, 1762 - Sádecký Ján, superior SJ, 1763 - 1765 - Frigeri Michal, superior SJ, 1766 - 1770 - Wilhelmb Jakub, superior SJ, 1771 - 1773 - Máčal Juraj, superior SJ, 1773 - 1777 - Torner Ignác, 1777 - 1785 - Mikuláš Moder, 1785 - 1794 - Péchy Ladislav, 1794 - 1805 - Vitlinszky Alexander, 1805-1806 - Zsilay Andrej, 1806-1818 - Boliszky Imrich, 1818-1819 - Károlyi Ker Ján, 1819 - 1836 - Stark Matej, 1836 - 1870 - Dienes Alexander, 1870 - 1903 - Pletényi Andrej, 1903 - 1937 - Záborovský Vojtech, prepošt, pápežský prelát, 1937 - 1938 - Škrípecký Vojtech, 1938 - 1939 - Bakajsa Arnold, 1939 - 1951 - Hések Štefan, ThDr. PhDr., pápežský protonotár, generálny vikár prešovskej apoštolskej administratúry, kanonik, 1951 - 1968 - Potocký František, dekan, 1968 - 1969 - Umstädter Tibor, 1969 - 1971 - Onderuv Ján, pápežský prelát., 1971 - 1990 - Šesták Jozef, ThDr., dekan, sídelný kanonik, 1990 - 2001 - Babčík Matej, ThLic., dekan, 2001 - ? - Stolárik Stanislav, Doc., ThDr., PhDr., PhD., dekan, k r. 2004 - dekan - farár Rendeš Juraj, kapláni: k 10. 5. 1953 - Dranga Andrej, Dvorový Rastislav, Mgr., Matina Anton, Mgr., Ružbarský Štefan, Mgr., Senderák Marek, Mgr., pred r. 2009 – kaplán Šinaľ Martin, pred r. 2009 – Onderko Emil, pred r. 2009 – Polák Jozef, pred r. 2009 – Jalčák Miloš, vo farnosti: pred r. 2009 - vo farnosti: Kondis Štefan, na odpočinku: 1. 11. 1996 - kapláni: Hudák Pavol, Mikula Daniel, Katriňák František, Salanci Bartolomej, vo farnosti: Vaško Michal, na odpočinku: Červeňák Andrej, Jánošíkova 21, Kuchár Karol, Tomšíkova 30, Pavlovič Jozef, ThDr., Pavlovičovo nám. 43, Priščák Jozef, Sabinovská 91, Rozum Michal, Sabinovská 33, Šesták Jozef, Rumanová 2, HROBY KŇAZOV: Dobranský Jozef, Mons., narodený 10. 3. 1887, zomrel 16.1.1961, OBYVATEĽSTVO: 26 739, 2 350 gréckokat., spolu s filiálkami 27 400, 15 800 rím. kat., SVÄTÉ OMŠE - Dóm Svätého Mikuláša, konkatedrála (z r. 1347, tel.: 051/ 772 50 90) - nedeľa: 5.45, 6.30, 7.45, 9.00 (latinská), 11.30, 18.00 h, všedné dni: 5.45, 6.15, 7.00, 18.00 (pondelok: vysokoškolská, streda. detská, piatok: mládežnícka), Františkánsky kostol (1735) - nedeľa: 8:00, 10:00, 11:30, 19:00, všedné dni: 6:25, 16:30, www.ofm.sk, kaplnka sv. Dominika Savia: nedeľa sv. omše o: 7:00, 9:30, 11:00, utorok až piatok: 7:00 (mládežnícka), 15.05 h, sobota: 18:00 (mládežnícka), Inštitút preblahoslavenej Panny Márie - SANCTA MARIA: mládežnícká svätá omša: piatok o 17.00 h, Exercičný dom sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81 - v nedeľu: 6.30, 11.00, 17.00 h, všedné dni: 6.30, 17.00 h, Kaplnka sv. Jozefa Moscatiho, nemocnica s poliklinikou (tel.: 051/ 701 12 44 (so služobným telefónom v areáli nemocnice sa volí len klapka 1244) - nedeľa: 10:30, pondelok - piatok: 15:00, 1. sobota v mesiaci: 16:00, Kostol sv. Kríža, kalvária (1756), Kostolík sv. Kríža na cintoríne (1790), kalvária, POBOŽNOSTI - Františkánsky kostol - nedeľa - ruženec: 13:30, litánie: 14:00, kaplnka sv. Dominika Savia: nedeľa - vešpery pre mládež o 18.45 h, sv. ruženec o 19.00 h, utorok až piatok ruženec: 14:30 svätý ruženec, streda - ranné chvály: 6:45, Kaplnka sv. Jozefa Moscatiho - pred každou omšou: ruženec, 1. sobota v mesiaci - večeradlo: 14:30, CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: eRKo, tel.: 0915/ 875 841, zuzka.hamarova@gmail.com, Katechetické stredisko, 051/ 772 54 25, Katolícky kruh, Jarkova 77 - Farská Knižnica (v budove Katolíckeho kruhu) - 1500 titulov kníh aj video - pondelok, utorok: 16.45 - 17:45, streda, štvrtok: 15:00 - 16:00, piatok: 16.45 - 17.45, Komunita Ján Krstiteľ, Evanjelizačná škola, Jurkovičova 19, 080 01 Prešov, tel.: 051/ 770 39 82, mobil: 0907/ 934 519, Pastoračné centrum, centrumpo@koinonia.sk, Pariľák Anton, Mládež pre Krista Slovensko, Pavlovičovo nám. 45, 080 01 Prešov, P. O. Box 45, 080 01 Prešov, tel.: 051/ 772 57 67, www.campfest.sk, Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy, Štefan Kondis, Hlavná ul. 80, 080 01 Prešov; tel.: 051/ 771 56 75, 0905/ 953 792, pmdke@mail.t-com.sk, www.rimka.sk/pmd, www.papezskemisijnediela.sk, FARNOSŤ ZALOŽENÁ: r. 1233, FILIÁLKY: Cemjata, Dúbrava, Surdok, Vydumanec, MESTSKÉ ČASTI: Cemjata, Kyslá Voda, Nižná Šebastová (osobitná farnosť), Solivar (osobitná farnosť, sídlo dekanátu Prešov – Solivar), Šalgovík (filiálka farnosti Prešov – Sekčov), Vydumanec filiálka farnosti Prešov – Solivar), ĎAĽŠIE INFO: Baláž Ivan: Z dejín františkánov v Prešove, diplomová práca, Košice 2002

 

Prešov - Cemjata, filiálka farnosti Prešov, dekanát Prešov - Mesto, Košická arcidiecéza, mestská časť Prešova, SVÄTÉ OMŠE - Kostol sv. Donáta (1800) - nedeľa o 10:15, piatok: 17:00

 

Cemjata, viď: Prešov – Cemjata

 

Prešov - Dúbrava, filiálka farnosti Prešov, dekanát Prešov - Mesto, Košická arcidiecéza, mestská časť Prešova, Kostol sv. Rodiny (1943)

 

Dúbrava, viď: Prešov - Dúbrava, časť mesta Prešov

 

Prešov - Vydumanec, filiálka farnosti Prešov, dekanát Prešov - Mesto, Košická arcidiecéza, mestská časť Prešova, Kostol sv. Ondreja, OBYVATEĽSTVO: 5 gréckokat.

 

Vydumanec, viď: Prešov - Vydumanec

 

Surdok, filiálka farnosti Prešov, dekanát Prešov - Mesto, Košická arcidiecéza, Kostol sv. Petra a Pavla (1943)

 

Kalvária, časť mesta Prešov

Celoslovenský zoznam farností

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Poskytnite peňažnú pôžičku medzi ľuďmi, aby vám pomohli

(kredi, 17. 10. 2017 17:56)


KLASICKÉ PERSONÁLNE ÚVERY: ÚVERY, KTORÉ VYPLŇUJÚ VŠETKY


KTO JE OFICIÁLNA KLASICKÁ PONUKA?

Potrebujete definovanú sumu v konkrétnom čase. Klasická osobná pôžička vám umožňuje zakúpiť si dobrú platbu na faktúre: všetko je možné!
Klasická osobná pôžička je riešením pre jedinečné príležitosti a mimoriadne situácie.
Klasický úver je určený pre ľudí vo Francúzsku a Belgicku, ktorí dostávajú pravidelný príjem v rozmedzí od 400 do 500 000 EUR.

Poznámka: Toto platí aj pre starších ľudí

Chceš klasický osobný úver?

Kontaktujte nás: kredi.finanzierung@gmail.com

Úverová ponuka bez protokolu

(kredi, 17. 10. 2017 17:55)

Hľadáte finančné prostriedky buď na reštartovanie vášho podnikania, alebo na realizáciu projektu alebo na kúpu bytu, ale banka kontroluje podmienky, ktoré nemôžete splniť. Pôžim od 3 000 do 5 000 000 eur každému, kto je schopný splniť svoje záväzky a úroková sadzba je 3% ročne.
Alebo potrebujete peniaze z iných dôvodov, neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií.
kredi.finanzierung@gmail.com

Vybavené pôžičkou a financovaním

(kredi, 17. 10. 2017 17:54)


Chcel by som vám priniesť túto správu, ktorá sa snaží požičať peniaze v bezpečí. Chcete použiť úver na investovanie do podnikania alebo úver medzi súkromnou spoločnosťou. Neodporúčam vám klamať nikoho, ak naozaj chcete mať pôžičku na váš projekt. Vďaka tejto dámy som vykonala veľa projektov. Je to naozaj seriózna a rýchla ponuka. To vám dáva pôžičku, ktorú potrebujete. Jeho kontakt: kredi.finanzierung@gmail.com

Pôžičky ponúkajú peniaze na hrob

(kredi, 17. 10. 2017 17:53)

Dobrý deň,
Existujú nezamestnaní alebo nezamestnaní? Dočasné pracovné zmluvy, dočasní zamestnanci, ťažké finančné situácie, nadmerné zadlženie, bankové záznamy, investori, obchodníci, ktorí chcú získať z tohto kapitálu? Nemusíte sa obávať, dám svoje know-how, aby ste našli úver, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Kontaktujte ma za rýchly úver!
Moja e-mailová adresa: kredi.finanzierung@gmail.com

PergoCF@qualityservice.com

(PergoCF@gmail.com, 19. 3. 2017 13:52)

GET FAST SECURED AND UNSECURED LOANS
Do You Need A Business Loan?
Do You Need A Business Loan,Or A Personal Loan,At 1.0% If Yes? Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone Mobile:Please, Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com , ( PergoCF@qualityservice.com ) , bayport@safrica.com , ( PergoCF@aol.com )

Kreditné ponuka úver v Prievidzi

(jean, 25. 2. 2017 21:58)Dobrý deň pán a pani!

Pre viac informácií :::::::::: jeanlaurent.bonnafe30@gmail.com

Takže vy ste tu na vyhlásených tento nový úver ponúk a investícií z hľadiska svojho výberu.
V rámci pomoci ľuďom hodné vážne a čestný;
Sme k dispozícii, aby sa vám investícia 1.000.000 z 218 miliónov € s mierou 10% v priebehu celej vašej
rok výroby úveru.
Teda v oblasti osobné pôžičky
€ 10,000 až 250 miliónov € alebo osobného investovania ste na to všetko v 72 hodín doby mal
so sadzbou 4%.
Pre viac informácií :::::::::: jeanlaurent.bonnafe30@gmail.com


ponúkajú pôžicky medzi jednotlivými

(laurie, 10. 2. 2017 11:38)

Dobrý den, WhatsApp: + 22962069056
mail:laurie.rica2016@outlook.fr
Som súkromná financník. Aj poskytovat pôžicky v rozmedzí od € 2.000 až 1.000.000 € s
úroková sadzba vo výške 2% rocne a splatnosti urcí mesacné Budjet. ak máte
robit, alebo ak ste vo financných tažkostiach môžete ma kontaktovat prostredníctvom
  WhatsApp: + 22962069056
mail: laurie.rica2016@outlook.fr

ponúkajú pôžicky medzi jednotlivými

(laurie, 10. 2. 2017 11:35)

Dobrý den, WhatsApp: + 22962069056
mail:laurie.rica2016@outlook.fr
Som súkromná financník. Aj poskytovat pôžicky v rozmedzí od € 2.000 až 1.000.000 € s
úroková sadzba vo výške 2% rocne a splatnosti urcí mesacné Budjet. ak máte
robit, alebo ak ste vo financných tažkostiach môžete ma kontaktovat prostredníctvom
  WhatsApp: + 22962069056
mail: laurie.rica2016@outlook.fr

ponúkajú pôžicky medzi jednotlivými

(laurie, 10. 2. 2017 11:31)Dobrý den, WhatsApp: + 22962069056
mail:laurie.rica2016@outlook.fr
Som súkromná financník. Aj poskytovat pôžicky v rozmedzí od € 2.000 až 1.000.000 € s
úroková sadzba vo výške 2% rocne a splatnosti urcí mesacné Budjet. ak máte
robit, alebo ak ste vo financných tažkostiach môžete ma kontaktovat prostredníctvom
  WhatsApp: + 22962069056
mail: laurie.rica2016@outlook.fr
webové stránky: https: //daniell11.blogspot.com

ponúkajú pôžicky medzi jednotlivými

(laurie, 10. 2. 2017 11:27)Dobrý den, WhatsApp: + 22962069056
mail:laurie.rica2016@outlook.fr
Som súkromná financník. Aj poskytovat pôžicky v rozmedzí od € 2.000 až 1.000.000 € s
úroková sadzba vo výške 2% rocne a splatnosti urcí mesacné Budjet. ak máte
robit, alebo ak ste vo financných tažkostiach môžete ma kontaktovat prostredníctvom
  WhatsApp: + 22962069056
mail: laurie.rica2016@outlook.fr
webové stránky: https: //daniell11.blogspot.com

ponuka úveru medzi jednotlivými

(ROMARIC, 26. 12. 2015 15:06)

Mám kapitálu, ktorý sa používa na udelenie osobitných úverov krátkodobom i
dlhodobom horizonte od roku 2000 do € 1,000,000 niekto vážne chce pôžicku.
2% až 3% úrok rocne v závislosti na výške sa vyplatí, pretože som nijako
zvlášt chcú porušit zákon úžera. Môžete splácat 1 až 20 rokov v závislosti
na maximálnej požicanej sumy. Kontaktujte nás len e-mail:
romaricdadi622@gmail.com

ponuka úveru medzi jednotlivými

(ROMARIC, 26. 12. 2015 15:05)

Mám kapitálu, ktorý sa používa na udelenie osobitných úverov krátkodobom i
dlhodobom horizonte od roku 2000 do € 1,000,000 niekto vážne chce pôžicku.
2% až 3% úrok rocne v závislosti na výške sa vyplatí, pretože som nijako
zvlášt chcú porušit zákon úžera. Môžete splácat 1 až 20 rokov v závislosti
na maximálnej požicanej sumy. Kontaktujte nás len e-mail:
romaricdadi622@gmail.com