Choď na obsah Choď na menu
 


Veľký Šariš, dekanát Prešov II

24. 9. 2009

VEĽKÝ ŠARIŠ, dekanát Prešov II, Košická arcidiecéza, INÉ NÁZVY: ADRESA: RKFÚ, Nám. sv. Jakuba 29, 082 21 Veľký Šariš, 051/ 776 23 29, mb2002@post.sk, http://www.rimkat.sk/schem2/farnost-57-sk, KŇAZI: farár Salanci Bartolomej, Mgr. (k r. 2009), kaplán Bober Pavol, Mgr., tel.: 051/ 776 32 64, výpomoc - DKD, Fuňa Jozef, PREDCHODCOVIA: Hypolit k r. 1262, Michal k r. 1496 - 1496, Dominikáni (OP): 1564 - 1576, Michal Zanferus 1611, Michal Tarnóczy 1686 - 1695, Štefan Szmutkó 1695 - 1716, František Xavér Turcsányi 1716 - 1719, Ján Bánóczy 1719, František Aranyosy 1719 - 1727, Michal Vitkóczy 1727 - 1734, Ján Kárász 1734 - 1751, Juraj Gyorgy 1751 - 1762, Ján Zaffián 1762 - 1766, Matej Flaskay 1766 - 1796, Jozef Paldián 1796 - 1819, Ján Károlyi, dekan 1819-1836, Ján Csukár 1836 - 1877, Dezider Francsek 1877 - 1900, Anton Kleinovszky 1900 - 1915, Edmund Koncz 1915 - 1940, Vojtech Jančáry 1940 - 1951, ThDr.Jozef Leščák 1951-1990, Pavol Marton 1990, 2004 – Alexander, kapláni: 1970 - Repický Alexander, pred r. 2009 - Mihalko Jozef, pred r. 2009 - Roba Rastislav, viď tiež: CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE – obyvatelia charitného domova pre kňazov, KŇAZI POCHÁDZAJÚCI Z FARNOSTI (Keď nie je uvedené inak, narodený vo Veľkom Šariši): Szerdahelyi František, SJ, narodený v r. 1717, Iglódy Žigmund, SchP, (6. 4. 1796), Fábián Jozef (26. 1. 1814), Kaczvinszký Viktor, Opraem.(21. 10. 1817), Kossalkó Jozef (5. 1. 1832), Kisfalussy Andrej, narodený 20. 5. 1849 , ordinovaný v r. 1872, Lenz Jozef, Mons., narodený 23. 2. 1865, ordinovaný 27. 6. 1887, Dobranský Ján, Mons., narodený 9. 5. 1869 , ordinovaný 30. 6. 1894, Urban Štefan, narodený 12. 9. 1883 , ordinovaný 4. 2. 1908, Demeter Štefan, Mons., PhDr., ThDr., narodený 7. 12. 1883 , ordinovaný 28. 10. 1911, Urban Imrich, narodený 21. 4. 1885 , ordinovaný 22. 6. 1909, Dobranský Jozef, Mons., narodený 10. 3. 1887 , ordinovaný 14. 7. 1911, Salamon Július, narodený 9. 7. 1889, ordinovaný 8. 3. 1913, Schutz Edmund, Mons., narodený 20. 2. 1893, ordinovaný 13. 6. 1918, Demeter Ján František, narodený 2. 4. 1910 , ordinovaný 21. 6. 1934, OBYVATEĽSTVO: 4 018, 3 399 rím. kat., 173 gréckokat., Spolu s filiálkami: 5 355, 4 467 rím. kat., 36 krstov (z toho 11 Rómov), 11 sobášov, 36 pohrebov, spolu s filiálkami: 57 krstov (z toho 4 dospelí), 16 sobášov, 47 pohrebov, Kostol sv. Jakuba, apoštola (1261), CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Charitný dom Františka Majocha, 082 21 Veľký Šariš, OBYVATELIA: k 22. 5. 2005 - aj k r. 2006 - Majcher Anton, k 11. 4. 2004 - aj k r. 2006 - Macák Juraj, k r. 2006 - Macák Cyriak Dominik, OFM, PREDCHODCOVIA: do 25. 3. 2006 (kedy zomrel) - Tulej František (Tuleja František), Bratstvo Panny Márie Škapuliarskej, existencia doložená z r. 1746, za Jozefa II. bratstvo zaniklo, obnovené k r. 1814, FARNOSŤ ZALOŽENÁ: okolo r. 1200, okolo r. 1548 vplyvom protestantizmu farnosť zanikla, k r. 1686 a pravdepodobne aj skôr bola farnosť obnovená, FILIÁLKY: Gregorovce, Kanaš, Medzany, Z HISTÓRIE: Farnosť bola založená okolo r. 1200, cca v r. 1548 farnosť ako katolícka zanikla, pred 1. 10. 2006 patrila farnosť k dekanátu Prešov -Mesto

 

Gregorovce, filiálka farnosti Veľký Šariš, dekanát Prešov II, Košická arcidiecéza, Kostol narodenia Panny Márie (1335), OBYVATEĽSTVO: 766, 685 rím. kat., 12 krstov, 3 sobáše, 7 pohrebov

Kanaš, filiálka farnosti Veľký Šariš, dekanát Prešov II, Košická arcidiecéza, Kostol Snežnej Panny Márie (1330), OBYVATEĽSTVO: 4 krsty, 1 pohreb

Medzany, filiálka farnosti Veľký Šariš, dekanát Prešov II, Košická arcidiecéza, Kostol Všetkých svätých (1330), OBYVATEĽSTVO: 571, 383 rím. kat., 9 gréckokat., krstov, 2 sobáše, 3 pohreby

Celoslovenský zoznam farností

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.