Choď na obsah Choď na menu
 


Kertýs Martin, odb. as., Mgr.

4. 10. 2009

KERTÝS MARTIN (Kertys Martin), odb. as., Mgr., adresa: arcidiecézne Hallel oratórium sv. Filipa Nériho New York (USA), mkertys@rimkat.sk , narodený 24. 9. 1969 v Bardejove, ordinovaný 17. 6. 1995, 1976 – 1984 - ZŠ Bardejov, 1984 – 1988 - Gymnázium Bardejov, 1988 – 1990 - základná vojenská služba, veliteľ tanku Kežmarok, Strašice u Plzne, 1990 - 1995 - Rímsko-katolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, teologický inštitút Spišská Kapitula - Spišské Podhradie, 1995 - 1996 - kaplán vo farnosti Košice - juh, odborný asistent pre latinský jazyk v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského Košice, 1996 - administrátor Nižná Myšľa, 1996 – 1997 - ročné štúdium latinčiny na Teologicko-filozofickej fakulte sv. Juraja Frankfurt nad Mohanom, 1998 – 2000 - kaplán s čiastočným úväzkom Ražňany, učiteľ latinčiny, od letného semestra 2000 – aj k r. 2003 – učiteľ latinčiny a gréčtiny na Teologickom inštitúte Košice, 2002 – 2003 - kaplán Košice-Myslava, 2003 – 2004 - kaplán Prešov –Sekčov, august 2004 – arcidiecézne Hallel oratórium sv. Filipa Nériho New York (USA), PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKEJ ARCIDIECÉZE

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.