Choď na obsah Choď na menu
 


 

Žijúci kňazi, diakoni, bohoslovci, ktorí pôsobia alebo pôsobili v meste Prešov, alebo vo farnostiach dekanátov, ktoré majú sídlo v Prešove, prípadne klerikov, ktorí stadiaľto pochádzajú. Nižšie je uvedený zoznam kňazov podľa jednotlivých farností.

(V zátvorke za každým menom je uvedený rok narodenia, pokiaľ nie je zatiaľ známy, iné dáta)

 

Abecedný zoznam kňazov:

 

Anderko Imrich (*1935)

Babčák Matej, ThLic. (*1951)

Babjak Anton, ThLic., Ing., odb. as.

Babjak Ján, SJ, Mons., ThDr., prešovský arcieparcha, metropolita (*1953)

Babjarčík Marián (*1973)

Bačo Radoslav, Mgr. (k r. 2009 – kaplán)

Bajus Marko, Mgr. (*1960)

Baka Rastislav (*1978)

Balica Milan (*1947)

Baník Štefan (*1931, +2009)

Bartko Ladislav (*1922)

Berta Jozef (k r. 2004 – kaplán)

Blanár Štefan, Mgr.,npor. (*1972)

Bober Pavol, Mgr. (2001 – poslucháč univerzity)

Boľanovský Imrich, bolanovsky@rimkat.sk (*1959)

Boňko Vladimír, Ing. (ordinovaný v r. 1981)

Brečka Martin, Mgr. (*1979)

Bruzda Rastislav, Mgr. (*1972)

Bumbera Juraj, SJ (*1918)

Burík Andrej (*1940)

Cingeľ Igor, Mgr. (*1980)

Čech Pavol, ThDr.

Čekan Matúš, CSsR, Mgr. (ordinovaný v r. 2003)

Čelovský František, OSchP, MUDr. (* 1958)

Čelovský Jozef, SchP (*1953)

Červeňák Andrej (k r. 1996 – na odpočinku)

Čigáš Peter, Mgr., peter.cigas@gmail.com (*1966)

Čitbaj František, odb. as., JCDr., PhD. (*1957)

Čonka František, Mgr. (*1974)

Čonka Valér (*1934)

Čontofalský Rudolf (k r. 2009)

Dancák Pavol, h. Doc., mim. Prof., PhDr., PhD. (*1965)

Daňo Rastislav, Mgr. (*1974)

Degro Imrich, PhDr., PhD., degro@ktfke.sk, (*1969)

Diheneščik Stanislav (*1959)

Dolinský Pavol, Mgr. (ordinovaný v r. 2000)

Ďordík Vincent (ordinovaný v r. 1992)

Dronzek Jozef, odb. as., PhDr. (*1968)

Dubóczi Milan, Mgr., dubim@pobox.sk (*1977)

Ducár Ján (*1969)

Dugas Jozef, Mons. Mgr. (*1950)

Dulín Ján (*1976)

Dvorový Rastislav, Mgr. (*1973)

Dzijak Peter, Mgr., npor. (k r. 2004 – duchovný)

Dzurovčín Daniel, Mgr. (ordinovaný v r. 2003)

Farkaš Štefan (*1953)

Fedor František (*1930)

Feník Juraj Feník Juraj, parobok@hotmail.com (k r. 2009 - kaplán)

Firment Rastislav, Mgr., jarabina@grkatpo.sk, rasto.f@post.sk,

Frena Martin (*1979)

Fuňa Jozef (*1952)

Gábor Oto, Mgr. (*1928)

Gajdoš Ján Tarzícius, OPraem. (*1954)

Gavula Viliam, Mgr., gavulav@rimkat.sk, villiam@pobox.sk, (1975)

Giboda Igor, ThDr., PhD. (*1966)

Gombita Peter, Mgr., gombitap@orangemail.sk (*1956)

Gradoš Juraj (*1974)

Greško Markijan M., OSBM (ordinovaný v r. 2001)

Gulák Ľubomír, Mgr. (*1972)

Haľko Peter Pavol, Mgr., OSBM (*1956)

Harakaľ Michal (*1978)

Harničár Jozef (ordinovaný v r. 1996)

Heske Jozef (*1966)

Hirka Ján, Mons., ThDr. h. c., emeritný biskup (*1923)

Hrabovecký Peter, SDB, Mgr. (*1968)

Hriňák Vladimír (ordinovaný v r. 1993)

Hromjak Jozef, Mgr. (*1976)

Hudačko Marko, Mgr. (ordinovaný v r. 1994)

Hudák Pavol (*1964)

Chautur Milan, košický eparcha, Mons., CSsR, vladyka@grkatke.sk, (*1956)

Chudík Martin, Dipl. - Theol. Univ. (*1978)

Jakubčin František (*1949)

Jalčák Miloš (*1974)

Jančišin Cyril (ordinovaný v r. 1971)

Jenčo Pavol,

Juhás Peter (k r. 2004 - kaplán)

Juhás Vladimír, odb. as., ThDr. (k r. 2000 – kaplán)

Juraško Jozef (*1981)

Jurč Marcel, Mgr. (k r. 2009 – kaplán)

Juruš Gabriel (*1943)

Juruš Ignác, ThMgr., junac@stonline.sk, ijunaci@stonline.sk, plk. v zálohe (*1950)

Kačmár Andrej, Mgr., andrej@maria.sk, (*1974)

Kaňuk Štefan (*1977)

Kapina Jozef (*1974)

Kašaj Marián (k r. 2004 – kaplán)

Katriňák František (*1971)

Kellö Jozef, ThLic. (ordinovaný v r. 1985)

Kertýs Martin, odb. as., Mgr., mkertys@rimkat.sk, (*1969)

Klimkovský Martin, Mgr.

Knapík Ján (*1969)

Kočiš Ján Eugen, biskup (*1926)

Kohút Ľuboš (*1972)

Kolesár Marek, Mgr. (*1971)

Komloš Jozef, SDB (*1960)

Kompér Pavel, st. (ordinovaný v r. 1969)

Kondis Štefan (k r. 2001 – zástupca Pápežských misijných diel)

Kormaník Vasil (ordinovaný v r. 1972)

Kosť Teodor M. (k r. 2008 – autor v časopise Blahovistnik)

Kreheľ Marek, Mgr., marek@torysa.sk (*1976)

Krehlík Ján, Mgr. (*1972)

Krenický Peter, CSsR (*1956)

Krenický Radoslav, Mgr. (*1976)

Krupa Ján, Dipl. - teol. Univ. (*1977)

Kurinec Milan, Mgr., 0905/ 279 937

Kuzmiak Milan, ThDr., PhD. (ordinovaný v r. 1989)

Labač Miroslav (*1968)

Lazor Peter (k r. 2006 – kaplán)

Lechman Emil, Mgr (*1966)

Lenčiš Štefan, Doc., PhDr., ThDr., PhD. (*1970)

Lesník Anton, ThDr. (*1950)

Lizák Leontín, ThLic., ml. (*1959)

Macák Juraj (*1909)

Macko František, OFM (*1926)

Majerník Peter, Mgr. (*1972)

Majcher Anton (*1924)

Maňko Jozef (*1967)

Marcin Miroslav,

Maretta Jozef, odb. as., ThDr., ICLic., PaedDr., PhD. (*1965)

Marinčák Imrich (*1928)

Markech Stanislav, SJ (ordinovaný v r. 1971)

Marton Pavol (*1955)

Mašľár František (*1933)

Matina Anton (*1974)

Matoľák Jaroslav, Mgr. (*1975)

Matuševský Egid, Matuševský Egid, Mgr.

Mekel Martin (*1974)

Mihalko Jozef (*1964)

Mihók Jozef, SDB

Michalov Jozef, PaedDr., mjr. (ordinovaný v r. 1996)

Mikula Daniel (*1968)

Mižák Kamil (k r. 2002 – kaplán)

Mojzeš Marcel, odb. as., ThDr., PhD. (ordinovaný v r. 2003)

Mojžiš Milan, Mgr. (*1956)

Mrúz Jozef (*1978)

Muška Štefan František, OFM (*1924)

Naščák Jaroslav (*1950, +2011)

Nemec Imrich (kaplán k r. 2001)

Nemec Peter, Mgr. (ordinovaný v r. 2005)

Nižník Pavol (*1964)

Novák Jozef, Mgr. (*1966)

Obšitník Peter, Mgr. (*1981)

Onderišin Michal (1968 – farár)

Onderko Emil (*1971)

Onderko Michal, st. (ordinovaný v r. 1973)

Paločko Štefan (*1973)

Paľovčík Michal (*1976)

Palša Pavol, Mgr. (*1973)

Pančák Vladimír (*1981)

Pavlík Mikuláš (*1939)

Pavlovič Jozef, Doc., PaedDr., ThDr., CSc. (80. roky – tajne ordinovaný)

Petro Ján, Mgr. (*1972)

Polák Jozef (*1976)

Popovič Juraj, ICLic. (*1969)

Porhinčák Tomáš, Mgr., tomas.porhincak@seznam.cz (*1979)

Potočňák Florián (*1973)

Pribula Andrej Mgr. (*1955)

Pribula Marek, mimoriadny profesor, Doc., ThDr., PaedDr., PhD. (*1974, +2010)

Rendeš Juraj (*1955)

Repický Alexander (*1947)

Revák Cyril, Mgr.

Revák Imrich, Mgr.

Roba Rastislav (pred r. 2009 – kaplán)

Rusnák Andrej, Mgr., arusnak@cnet.sk, (*1941)

Rusnák Peter (*1950)

Ružbarský Štefan, Mgr. (*1970)

Ružbašan Štefan (*1960)

Salanci Bartolomej (*1967)

Salanci Bartolomej, Mgr. (*1967)

Sedláček Vladimír, OSBM (k r. 1996 – farár)

Sedlák Ján (*1951)

Selín Jozef, Mgr., Ing. (k r. 2003 - farár)

Senderák Marek, Mgr. (*1972)

Sepeši Peter (*1961)

Simko Štefan (*1915, +2009)

Sivák Slavko (*1975)

Skyba Ján (k r. 1996 – farár)

Skyba Vladimír, Mgr. (*1959)

Smetanka Jozef, Mgr., smetanka@rimkat.sk, (*1962)

Smolnický Ján (ordinovaný v r. 1959)

Smolnický Vojtech (*1959)

Sojčák Štefan (*1950)

Sopko Jozef (ordinovaný v r. 2002)

Stahovec František (*1949)

Sterančák Marián, Mgr. (*1973)

Stolárik Stanislav, Mons., mimoriadny profesor PU, Doc., ThDr., PhDr., PhD., pomocný biskup (*1955)

Storoška Marek (*1973)

Stronček Stanislav, Mgr., stroncek@rimkat.sk, (*1965)

Sukovský Jozef, CSsR, MUDr. (ordinovaný v r. 1972)

Svat Peter, Mgr. (*1974)

Székely Gabriel, ThMgr. PhDr. (*1951)

Šarišský Patrik, sarisskyp@rimkat.sk (*1975)

Šechný Jozef (*1941)

Škurla Dušan, Mgr., skurla@ktfke.sk, (*1975)

Škvarla Martin (k r. 2008 - kaplán)

Šoltis Peter (*1979)

Štefanič Vladimír, Mgr.

Štefurik Pavol, stefurik.p@stonline.sk (Teologické štúdium absolvoval v r. 1997)

Takáč František (ordinovaný v r. 1992)

Talnagi Martin (*1976)

Tatár Mikuláš, Mgr. (ordinovaný v r. 2003)

Telepun Martin (*1966)

Timko Peter, SDB (ordinovaný v r. 2001)

Timkovič Gorazd A., OSBM (ordinovaný v r. 1991)

Timkovič Jozafát V., OSBM (ordinovaný v r. 1993)

Tkáčik Ján (*1936)

Tomko Blažej (*1955)

Trochan Marek (Marko), plk.

Turák Miroslav (*1975)

Turčík Miroslav (*1978)

Turiak Emil, odb. as., PaeDr., ThLic., mjr. (*1959)

Valluš Juraj (*1956)

Vaňo Ľubomír, Mgr., vano.lubo@pobox.sk, (*1973)

Vansáč Peter, ThDr., PhD., (*1962)

Vaščák Augustín, Mgr. (*1973)

Vaško Michal (*1964)

Viravec Slavomír (*1975)

Višňovský Rastislav, Mgr. (*1972)

Vrábeľ Ladislav Lukáš, OFM (*1924)

Zimovčák Igor (*1940)

Zimovčák Juraj (*1940)

Zlacký Martin, ThLic., zlackyma@stonline.sk, (*1974)

Zorvan Jozef (*1968)

Zorvan Michal (*1962)

Abecedný zoznam žijúcich klerikov a bývalých klerikov v okolí Prešova

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

Abecedný zoznam osobností v Slovenskej republike

 

Zoznam kňazov podľa farností:

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Potrebujete naliehavú pôžičku na začatie podnikania, pôžičku?

(Jerry Wes, 14. 11. 2019 21:36)

Potrebujete naliehavú pôžičku na začatie podnikania, pôžičku? Kúpite si auto alebo dom? Ak áno, nebojte sa, pretože ponúkame všetky typy pôžičiek za nízku a dostupnú úrokovú sadzbu 3%, bez záruky a bez kontroly kreditu. Zavolajte nám, ak potrebujete pôžičku, pošlite mi e-mail prostredníctvom:
E-mail: lajerry681@gmail.com

Potrebujete naliehavú pôžičku na začatie podnikania, pôžičku?

(Jerry Wes, 14. 11. 2019 21:35)

Potrebujete naliehavú pôžičku na začatie podnikania, pôžičku? Kúpite si auto alebo dom? Ak áno, nebojte sa, pretože ponúkame všetky typy pôžičiek za nízku a dostupnú úrokovú sadzbu 3%, bez záruky a bez kontroly kreditu. Zavolajte nám, ak potrebujete pôžičku, pošlite mi e-mail prostredníctvom:
E-mail: lajerry681@gmail.com

chcem chodit prijimat

(livia, 16. 5. 2018 22:53)

dobry den
touo cestou sa chcem opytat knaza ov.som rozvedena a chcem chodit na prijimanie co potrebujem,respektive mozem chodit ako pred rozvodom ? prosim o vysvetlenie.vdaka moj email je fesi333@centrum .sk

otec.Grich

(Ján, 16. 12. 2017 14:34)

nenašiel som ho tam?

Kňaz pochádzajúci z farnosti Svina

(Martin, 1. 11. 2009 8:11)

AKo som si vsimol chýba Vám jeden knaz
František Jakubčin narodený 1949 studoval v BA momentalne pôsobí vo farnosti Radatice
Dakujem

Re: Kňaz pochádzajúci z farnosti Svina

(any, 9. 6. 2014 15:15)

je tam

farnosť Podhorany

(Martina, 23. 11. 2011 11:54)

všimla som si, že Vám tu chýba obec Podhorany pri Prešove, a tiež miestny farár Ing. Mgr. Ján Maňko narodený 1947.

Vážený pán Karol Nagy

(Gavulová Adela, Mgr., 18. 5. 2010 17:40)

Choďte na www.google.sk- potom napíšte:
Bratia Timkovičovci - vylúčení z baziliánskeho rádu

Dostanete sa na stránku gréckokat.biskupstva, tam je Váš odkaz zo dňa 13.01.2007 /s Vašim menom a priezviskom/.

Pani Gavulovej

(Karol Nagy, karolnagy7@gmail.com, 25. 4. 2010 16:37)

Vážená pani Gavulová, nerozumiem o čom píšete. So stránkou prešovského biskupstva nemám nič spoločné. V odkazoch som sa ostatne bránil útoku jedného z bratov Iľkovcov, a to bolo v roku 2005. O tej epizóde z Eucharistiou som kdesi čítal, ale nepamätám si, že by som o tom kdesi citoval. Ak sa mýlim, uveďte, prosím link. NIKDY nezvyknem písať o nejakých vážnych veciach, že som o niečom počul, ak výnimočne zdroj nebol nanajvýš dôveryhodný. Aj v tom prípade by som ho uviedol a tým pádom je zodpovednosť na ňom.

eucharistia

(Gavulová,Mgr. Prešov, 25. 4. 2010 0:23)

Vážený pán Karol Nagy:
Keď som dobre čítala na stránke Biskupstva v Prešove, doplnil ste tam údaj pri odkazoch na adresu Timkovičovcov: že ste počul, že pri premene Eucharistie, oblátky namočené vo víne po niekoľkých dňoch plesneli.Bola som tým zhrozená.
Uvedomujete si Vážený Pán, že vy ste to len počul? Ako nejaku pletku? A pustili ste to do éteru medzi veriacich.
Neuvedomujete si, že máte ťažký hriech proti Eucharistii? Spomínal ste Božie meno nadarmo, očiernil dvoch kňazov faktom, ktorým ste si nebol ani istý, či je pravdivý.
Je to katastrofa v tej Gréckokatolíckej Cerkvi!

Dakujem za upovedomenie

(Karol Nagy, karolnagy7@gmail.com, 1. 11. 2009 9:03)

Vdp. Jakubčina som už doplnil - https://kcpresov.estranky.sk/clanky/knazi/jakf, dosiaľ som ho mal v databaze len k jeho predchádzajúcemu pôsobisku. Aktualizujem aj farnosť Radatice a Budimír.